ציוד מכני הנדסי
מוסך הטרקטור 1-700-700-196
טוב לדעת...

 

יצירת קשר מהיר
שם:
טלפון:
מייל:
הודעה:

  אני מעוניין להצטרף למועדון הלקוחות

      ולקבל עדכונים במייל

האם מפעיל מכונה ניידת חייב ברישיון נהיגה?

 

 

1. היתר נהיגה למכונה ניידת

על פי תקנה 39(א)ט החדשה שנכנסה לתוקף מיום 22/06/2010, חייב הנוהג ומפעיל מכונה ניידת מכל סוג שהוא בהיתר מיוחד הרשום ברישיון הנהיגה בו הוא מחזיק.

נוסח התקנה 39(א)ט:

"לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור".

"מכונה ניידת" – רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה.

קיימות בשוק גם מכונות ניידות שאינן מחויבות ברישום ורישוי ומאחר שהן פטורות מחובה זו אין הן נושאות מספרי רישוי ואין תשלומי אגרות בעבורן, כמו: סוגים שונים של ציוד הנדסי, חלק מציוד חקלאי (קומביינים, קטפות שונות, מקצרות, מכסחות דשא), מטאטא כבישים ועוד. פטור מחובת רישום ורישוי אינו פוטר מחובת רישיון נהיגה.

 

2. היתר לנהוג במכונה ניידת על פי התקנה החדשה

נהיגה והפעלת מכונה ניידת מכל סוג שהוא בין אם היא חייבת ברישום ורישוי ונושאת לוחית רישוי ובין אם אינה חייבת ברישום ורישוי ונושאת לוחית רישוי, חייב הנוהג בה ומפעילה בהיתר רשום ברישיון הנהיגה המתיר נהיגת מכונה ניידת להלן רישיון הנהיגה.

 

3. קבלת רישיון נהיגה למכונה ניידת

מי שברשותו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ואו רישיון נהיגה דרגה B או כל רישיון מעל דרגה B, רשאי להשתתף בקורס לנהיגת מכונה ניידת. הקורסים מתקיימים במרכזי הדרכה והכשרה שאושרו על ידי משרד התחבורה ואלו פועלים בפריסה ארצית.

הקורס נמשך 4 ימים מלאים. היום הראשון הוא הפרק העיוני בכיתת ההדרכה ולאחריו שלושה ימי הכשרה מעשית במגרשים שאושרו ע"י אגף הרישוי במשרד התחבורה. מסיימי ההכשרה יקבלו רישיון נהיגה חדש ובו היתר רשום לנהיגת מכונה ניידת מכל סוג שהוא ללא הגבלת גודל או משקל. בהוראת המעבר נקבע:

 

         א. מי שבידו רישיון נהיגה C ו/או C+E (מעל 12 טון) שניתן לפני 22/06/2010 קיבל פטור מהצורך לרשום היתר זה ויכול

             להמשיך לנהוג בכל מכונה ניידת ללא הגבלה.

         ב. מי שבידו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ו/או רישיון לדרגה B שקיבלו לפני 22/06/2010 יכול להמשיך לנהוג במשך

             שנתיים בלבד עד 22/06/2010 במכונה ניידת שמשקלה הכולל עד 14,000 ק"ג, ובמשך תקופה זו להצטרף לקורסים

             המתקיימים ע"י מרכזי הדרכה המאושרים ע"י משרד התחבורה ובסיום הקורס לקבל היתר נהיגת מכונה ניידת ללא

             הגבלה.  

         ג. מי שבידו רישיון נהיגה C1 (משא עד 12,000 ק"ג) לפני 22/06/2010 יכול להמשיך לנהוג למשך שנתיים בלבד

             במכונה ניידת עד 14,999 ק"ג ובמשך תקופה זו להוציא רישיון למכונה ניידת. 

         ד. מיום 22/06/2012 נהיגת מכונה ניידת תותר רק לאדם המחזיק ברישיון הנהיגה ובו רשום היתר 125 לנהיגת מכונה

             ניידת. 

         ה. מי שקיבל רישיון נהיגה לאחר 22/06/2012 ללא קשר לסוג הרישיון חייב להשתתף בקורס בכדי לנהוג במכונה ניידת

             ועליו לא תחול הוראת המעבר.

 

 

 

 

 

המלצות ראה: דלתות כניסה מעוצבות